Днес е : Четвъртък, 8 Юни 2023

Три общини от Област Русе с проекти за Регионални програми за заетост за 2012 г.

Публикация 28 Sep, 2011 / акcent.bg

 

Общините Русе, Борово и Бяла представиха днес проекти за Регионални програми за заетост за следващата година. Това стана по време на извънредно заседание на Областната комисия по заетост. То беше свикано в резултат на пристигнало в Областна администрация – Русе писмо от социалния министър Тотю Младенов, относно разработването на Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ през 2012 г. Заседанието беше водено от зам.обл.управител Петър Даскалов. На него присъстваха директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе Драгомир Николов, ръководителите на бюрата по труда в Русе, Борово и Бяла и представители на трите общини, началникът на РИО – Русе Димитър Райнов и експерти от Областна администрация – Русе.

Социален патронаж, хигиената в детските градини в кметствата и почистване, ремонт и поддържане на гробищните паркове в малките населени места са трите дейности, включени в проекта на Община Русе. Той предвижда разкриването на 23 работни места. Целевата група по проекта са хора над 50 год. възраст и с ниска квалификация.

Почистването и поддържането на гробищните паркове е дейността, заложена в проекта на Община Борово. В програмата е предвидено създаването на заетост на 20 души. Целевата група е същата.

Поддържането на общинската пътна мрежа, гробищните паркове и паметниците на културата са заложените в проекта на Община Бяла дейности.  Програмата предвижда да обхване 30 безработни на възраст над 50 години и ниска квалификация.

Представителите на трите бюра по труда в Русе, Борово и Бяла потвърдиха възможността за реализирането на Регионалните програми, предвид профила на регистрираните безработни по места.

В рамките на заседанието постъпи предложение за разширяване обхвата на програмите в частта им за брой на заетите лица на общините Русе и Борово. Членовете на Областната комисия гласуваха до края на работния ден тези промени да бъдат направени. По настояване на зам.обл.управител Петър Даскалов, останалите пет общини от областта ще бъдат отново приканени да се включат с проекти за Регионални програми за заетост.

Две общини от Област Русе реализират регионални програми за заетост тази година. Едната е Община Борово, със заетост 20 работни места. Другата е  Бяла със същата заетост. Разкритите 40 работни места са за срок от 6 месеца и са усвоени.

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама