Днес е : Вторник, 7 Юли 2020

Изграждането на центрове за върхови постижения обсъждаха учени и заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева

Публикация 09 Sep, 2016 / akcent.bg

   Среща-дискусия, посветена на изграждането на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетенции, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, събра в Русенския университет членове на научни екипи и заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева. На срещата присъства и заместник областният управител на Област Русе Станимир Станчев. Създаването на подобни центрове е част от Стратегията за интелигентна специализация, каза г-жа Везиева.

   В началото на разговора, председателят на Общото събрание на Русенския университет и председател на Общинския съвет, чл.-кор. проф. Христо Белоев формулира приоритетите, по които работят членовете на научните екипи – мехатроника и информационни технологии.

   В България ще бъдат изградени четири Центъра за върхови постижения, като вероятността в тук да бъде единият от тях е много голяма, прогнозира заместник-министърът по време на посещението си в Русенския университет. Причината е, че Русе е избрал да развива потенциала си в областта на мехатрониката и чистите технологии, а университетът има силите да го направи.

   В Центровете за върхови постижения ще си партнират науката и бизнеса. Идеята е предприемачите да поръчват изследвания и иновативни продукти, които да намерят материално изражение, благодарение на знанията, натрупани в академичните среди.

   Два центъра – един в областта на мехатрониката, и друг – в информационните и комуникационните технологии са целите пред русенските учени. В най-скоро време предстои да бъде формулирана конкретната идея, по която ще се работи за тяхната реализация.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама