Днес е : Събота, 4 Февруари 2023

Промените в училище от 15 септември

Публикация 26 Aug, 2016 / akcent.bg

МОН пуска онлайн връзка между учениците и пазара на труда Ще има списъци с фирмите по отрасли, свободните места и заплащане за временна, сезонна или постоянна работа

   Министерството на образованието и науката ще реализира проект за връзка между пазара на труда и учениците. Към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (http://orientirane.mon.bg), който действа от 2015 г. и досега има над 80 хил. уникални посещения, ще бъде изграден допълнителен специализиран модул “Училище - пазар на труда”. МОН пусна вчера на сайта си обществена поръчка за реализацията му. Идеята е абитуриентите да получат бърз достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда.

 Моделът ще подпомогне кариерното ориентиране, трудовата и професионалната реализация на учениците в процеса по търсене и предлагане на работа. За всеки регион в страната ще са посочени стратегическите приоритетни области на бизнеса и кои са структуроопределящи предприятия. Ще има списъци на фирмите по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.

 Освен завършилите гимназия, които имат придобита професионална квалификация и вече търсят реализация, порталът може да се ползва и от всички ученици над 15 г., които искат да си намерят временна или сезонна работа. Те ще могат да създават свой профил, в който да посочат биографията, уменията и постиженията си. Могат да разчитат на онлайн помощ как да се представят в платформата или на живо интервю с работодател. Ще им се дава информация за трудовите права, непрекъснато ще се актуализира базата данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни места.

  Бизнесът пък ще може да филтрира профилите на младежите според нуждите си от работници. Родители, педагогически съветници и кариерни консултанти също ще имат достъп до системата. Предвижда се тя да включи и електронни платформи за самообучение и тестове за самооценка. Модулът е част от проект, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Кандидатите да го изградят могат да подадат документи в МОН до 27 септември 2016 г. Прогнозната стойност на поръчката е 432 480 лв. До октомври трябва да е готова и цялостна концепция за развитие на професионалното образование в България, обяви министър Меглена Кунева на среща в МОН с Конфиндустрия Италия.

 До 5-и клас не се повтаря, външното оценяване вкарва в математическа гимназия

  Децата до 5-и клас няма да повтарят, дори да не са се справили с учебния материал. Вместо това за тези, които не са усвоили минимума знания, ще се организират различни летни форми на наваксване. Тази допълнителна подготовка ще е задължителна, ще обхваща предимно ученици, чийто майчин език не е български, както и деца на бежанци.

  След 5-и клас обаче при оценка слаб (2) ученикът ще повтаря. Най-малките няма да получават оценки по шестобалната система. В 1- клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена, напомниха от МОН разпоредбите, които влизат в сила този септември според приетия нов Закон за училищното и предучилищното образование. Четвъртокласниците ще завършват с национално външно оценяване по 4 предмета. Представянето им на популярната като миниматура по математика е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

  Нов учебен план т.г. влиза в сила само в 1-и и 5-и клас. Всеки директор ще утвърди годишно тематично разпределение, но ще се учи по старите учебници. Нов ще има единствено по история и цивилизации за петокласниците.

 Класно се прави по български, математика и чужд език, поне 2 текущи оценки по другите предмети

  Броят на текущите оценки ще зависи от броя на часовете по съответния предмет, гласи новият учебен план за 5-и клас, който влиза в сила от този септември. Поетапно от догодина ще се подготвят плановете и за останалите класове. Например ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока, гласят новите правила. Оценки по шестобалната почват да се пишат от 4-и клас. Учениците от прогимназията и гимназията задължително ще правят класни работи по български език и литература, по математика и по чужд език. Въпросът с контролните и останалите форми на изпитване за поставяне на текущите оценки не се регламентира нормативно.

  От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс.

  Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите според възрастта и подготовката на децата.

Дават дипломата за средно до 22 юни

  МОН “закова” отсега датите на матурите за догодина - държавните изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Заедно с това 22 юни бе определен за краен срок всяко училище да раздаде дипломите. Така абитуриентите няма да изпуснат важни срокове за кандидатстване в университети в чужбина, каквито опасения имаха родители при първоначално анонсираното изместване на матурите.

 Първолаците ще излизат в лятна ваканция както и досега - от 1 юни.

 До 31 май ще се учи до 4-и клас включително. Въвежда се нов дневник за подкрепа на личностното развитие. Всеки учител пък вече ще има професионално портфолио, което ще отразява неговата квалификация и лични постижения, както и тези на учениците му.

Точки, не оценки на матурите за седмокласниците

В 7-и клас обучението завършва с 3 национални външни оценявания - по български език и литература, по математика и по чужд език. Според новия просветен закон началното образование приключва именно след 7-и, не след 8-и клас, но догодина успоредно дипломите си трябва да вземат и заварено положение осмокласници.

  Основната промяна, развълнувала родители и деца, е че оценяването от изпитите, с които се кандидатства в гимназия, вече ще е с точки. Със съответния брой набрани точки всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия - профилирана или професионална, обясняват от Министерството на образованието и науката. Сега с двойка просто нямаше как да се кандидатства.

  Педагогическият съвет на всяко училище ще избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи за учениците, завършващи 7-и клас. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците. Те ще получат дипломите си най-късно до 15 юни 2017 г.

   Друга промяна за учениците, които тази есен ще са в 7-и клас, е необходимостта да вземат в една година повече материал по история, география и биология заради законодателната промяна образователната степен да се получава след седми, а не след осми клас. Това налага през учебната 2016 - 2017 г. компенсиране на пропуснатия материал по история - раздел “Средновековие”, география - раздел “Континентът Европа”, биология - раздел “Гръбначни животни”, уточняват от министерството. За следващите випуски поетапно влизат новите учебни планове, съответно с подготовка на изцяло нови учебници, и напрежение няма да има. Екипът на Меглена Кунева предлага наваксването да стане по един от 3 възможни варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама