Днес е : Събота, 30 Май 2020

Административен съд Русе обяви за нищожни текстове от Общински наредби в Сливо поле и Ценово

Публикация 26 Jul, 2016 / akcent.bg

   С Решения от 26.07.2016 г., постановени по дела №146/2016 г. и №148/2016 г., Административният съд обяви за нищожни текстове от общинските наредби за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общините Сливо поле и Ценово. Изменените текстове в разделите “Такси за технически услуги”, приети от oбщинските съвети в гр. Сливо поле и в с. Ценово, бяха протестирани от Окръжна прокуратура – Русе.

   В мотивите и по двата казуса съдът сочи, че не могат да бъдат въвеждани с подзаконов нормативен акт на общински съвет нови местни такси, непредвидени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) или в друг специален закон. Именно в нарушение на тази норма са приети оспорените в съдебните производства разпоредби.

   Съдът намира, че съгласно чл. 72, ал.1 от Закона за устройство на територията дейностите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват само въз основа на разрешение за строеж без да се изисква разрешение за прокопаване и преминаване (адм.дело 146/2016 г.) или издаване и заплащане на удостоверение за технически услуги (адм.дело №148/2016). Съдът посочва, че общинските съвети не са овластени да установяват нов вид публични вземания от местен характер, тъй като правомощията им са ограничени до приемането на подзаконов нормативен акт за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (чл.9 от ЗМДТ). В тази връзка протестираните разпоредби са приети от общинските съвети при липса на материална компетентност.

   Така мотивиран съдът обяви нищожността на текстове в разделите “Такси за технически услуги” от Наредбите за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в двете общини.

   Решенията могат да се обжалват пред Върховния административен съд с касационни жалби в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването им и връчването на препис на страните.

   Съдебните актове са публикувани в интернет страницата на Административен съд - Русе и са на адрес:

http://delo.admcourt-ruse.com/s/0061d816/14662916.htm

http://delo.admcourt-ruse.com/s/0061d816/14862916.htm

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама