Днес е : Вторник, 2 Март 2021

ВиК Русе с готов 5-годишен бизнесплан и актуализирани цени

Публикация 28 Jun, 2016 / Румен НИКОЛАЕВ

Цената за потребителите ще поскъпне най-осезаемо догодина- с около 15 на сто

 

ВиК Русе актуализира цената за своите клиенти съобразно необходимостта от инвестиции, предвидени в Бизнесплана на дружеството, които ежегодно КЕВР одобрява. За 15 години са предвидени 38 млн. лева, които на годишна база са около 3 млн. лева. Приблизително толкова са и влаганите средства от дружеството в поддържане и разширяване на ВиК мрежата, поясни управителят му Сава Савов.

 Най-осезаемо цената на водата ще поскъпне от догодина, с около 15 на сто, като през следващите 4 години увеличението ще е минимално- с около пет процента.

  На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги „Водоснабдяване и канализация“ООД-гр. Русе уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно  регулиране предложение за изменение на цените на предоставяните В и К услуги за периода на новия бизнес план 2017-2021 год., както следва:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м без ДДС

От 01.01.2017 г.

От 01.01.2018 г.

От 01.01.2019 г.

От 01.01.2020 г.

От 01.01.2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

 1.645

1.649

1.663

1.681

1.722

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 0.200

0.215

0.235

0.249

0.259

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0.335

0.350

0.350

0.352

0.351

Промишлени и стопански

 степен на замърсяване 1

0.385

0.385

0.387

0.386

0.369

степен на замърсяване 2

0.560

0.560

0.563

0.562

0.537

степен на замърсяване 3

0.700

0.700

0.703

0.703

0.671

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама