Днес е : Неделя, 4 Юни 2023

Русе и Дунава- едно предизвикателство към русенци за бъдещето на крайбрежната зона

Публикация 05 Dec, 2010 / Румен НИКОЛАЕВ

Рубриката има за цел да се предизвика обществен дебат по темата и този район да започне да се благоутроява


 


 

“Русе и Дунава” – това ще бъде една нова рубрика на www. akcent.bg, в която ще се насочи вниманието към възможностите за развитие на крайбрежната зона на град Русе – един от най-ценните активи на града и изключително актуален въпрос днес. Ирина Ангелова, дипломант към катедра „Градоустройство” на УАСГ- София, ще представи в поредица материали  как е изглеждала тази зона в миналото, как изглежда зоната днес. Ще се търсят, представят  и  коментират различни гледни точки какво е нейното бъдеще на архитекти, неправителствени организации, общинска и областна управа.

В рубриката ще бъдат представени и други градове по река Дунав, както и едни от най-интересните градове по света, които решават подобни на тези проблеми. Ще се обърне поглед към крайречната зона като част от еврорегиона Русе – Гюргево и как градът “гледа” към нея сега.

 Ето и основни акценти от новата рубрика:

           -    Характерни градове, разположени на р. Дунав – 4 материала

-                                  Градът и реката – 2 материала

-                                  Крайречната зона на гр. Русе – 2 материала

-                                  Световен опит за подобни проблеми – 4 материала

-                                  Проектно предложение на дипломната работа

“Стратегия за обновяване и развитие на крайречната зона на гр. Русе”

 

Първата подтема съдържа поредица от материали, които ще представят различни градове по река Дунав. Основен акцент  е как крайречните територии участват в живота на града. Ще разгледаме събитията, които се провеждат в града и са свързани с реката. Първите  няколко града са с население и територия, близки с тези на град Русе. Другите градове са с голям стопански и културен потенциал, какъв несъмнено нашия град притежава.

Към материалите ще бъде представен и богат снимков материал, който разкрива панорамини изгледи край реката, осветление и силует на града през нощта, погледнати от реката; пространствата, организацията на движение и градския дизайн около реката.

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама