3385 души са безработните в Русе в края на м. април, търсят се шофьори, продавачи, сервитьори ...

3385 души са безработните в Русе в края на м. април, търсят се шофьори, продавачи, сервитьори ...
Публикация   27 Май, 2016   /     akcent.bg   /     2156

Продължава тенденцията за увеличаване търсенето на работна сила

През м. април постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 380 /със 32 по-малко в сравнение с м. април 2015г./. Започналите работа безработни с работническа професия са 107, специалистите са 165, а тези без професия - 108. От всички устроени на работа 202 са жени, а 80 са младежи. На работа са постъпили 14 безработни с увреждания, 108 висшисти и 25 продължително безработни. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 257 души, със 34 по-малко отколкото през март 2016. На първичния трудов пазар са наети 356 души, а по програми, мерки и схеми за заетост - 24.

 

Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 635, със 127 повече от м. март. Продължава тенденцията за  увеличаване  търсенето на работна сила. На първичния трудов пазар са обявени 538 свободни работни места. Преобладаващата част от тях са от частния сектор-352, а в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия  /334/, строителството/67/, търговия /41/, транспорт/19/, селско стопанство /12/, хотелиерство и ресторантьорство /10/, образование/10/, операции с недвижими имоти /9/и др.

 

Като най-търсени могат да се посочат следните професии: шофьор, продавач разносна търговия, заварчик, корпусник, шивач, опаковач, готвач, пом. готвач, сервитьор, камериер, барман, продавач, машинен оператор за производство на санитарни изделия, строителни работници, монтажници на метални конструкции, шлосери, общи работници в производството и др.

 

На субсидирания трудов пазар са обявени 97 свободни работни места, като по схемите по ОПРЧР -“Младежка заетост”  -72, НП “АХУ” -14, 3 по НП ЗОХТУ. След проведени 2 Съвета за сътрудничество и процедури за подбор на работодатели – 8 места са обявени по МЗ и 6 работодатели от община Русе са одобрени за Програма ”Обучение и заетост на продължително безработни лица” – 5 по Компонент 1 и 1 за Компонент 2.   

 

Входящият поток безработни през месец април намалява и възлиза на 500 души /470-новорегистрирани и 30 с възстановена регистрация/, а изходящият поток от безработни лица се състои от 663 души /със 154 по-малко от м. март/.

В края на април регистрираните безработни в община Русе намаляват и са 3385 души, със 164 по-малко отколкото през предходния месец и с 91 по-малко отколкото през април 2015г.

 

Равнището на безработица в края на април за община Русе е 4,2 % като е с 5.1 процентни пункта под това за страната. За април равнището на безработица за страната е 9.3%.

По професионален признак регистрираните безработни са: специалисти-40%, без специалност-31%, с работнически професии-29%.

 

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в общината преобладават тези със средно образование -1810/53%/, хората с висше образование са 905 /27%,/ а тези с основно и по-ниско образование- са 670 /20 %/.

 

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 41%. Броят на регистрираните в ДБТ  младежи намалява и е 438, относителния дял е почти 13 % и бележи лек ръст, поради намаляване на общия брой регистрирани безработни в ДБТ.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha