Събота, 20 Април 2024

Определиха местата за временни Коледни базари

Публикация   15:09     26 Ноемв, 2010 /     akcent.bg   /     778

3 лева за км. метър ще плащат търговци на елхи, кебапчета и пелин

 

 

                 Във връзка с коледните и новогодишните празници, със заповед на кмета инж. Божидар Йотов на територията на Община  Русе ще бъдат разкрити следните временни базари за периода от 01.12.2010 г. до 01.01.2011 г. /вкл./, както следва:

 

          І . Пунктове за продажба на елхи :

 

- Централен площад;

- до Централни хали;

 - Градинката пред “ТРКК” ;

- ул. Борисова /ул. Николай Здравков;

 - пред Универмага (до входа на подлеза);

- лощада пред Пантеона;

Градинката на бул. Цар Освободител, срещу пазара;

- бул. Скобелев, подлеза на СБА - северна страна;

- ул. Липник, пред бл. Олимп;

- ж.к. Чародейка, срещу ПП “Успех”.

 

            II. Разрешава се разкриване на щандове за продажба на скарова продукция и пелин пред съществуващи обекти за хранене и специално изградени за тази цел павилиони /каравани/ или щандове след съгласуване с отдел “Икономика, концесии и търговия” и РИОКОЗ – Русе.

 

           IIІ.  Пред магазини за хранителни стоки се разрешава да се изнесат щандове за реклама, дегустация и продажба на пакетирани захарни и шоколадови изделия, плодове, пакетирани хранителни стоки  след съгласуване с отдел “Икономика, концесии и търговия” и РИОКОЗ – Русе.

 

                 Желаещите да участват в коледните и новогодишните базари с посочената номенклатура на горепосочените места, подават необходимите документи в  Община Русе, отдел „Икономика, концесии и търговия”, ет. 1, стая 112.

               Приемането на документите за обектите по т. I, II и III започва на 26. 11. 2010г. /петък/. Определянето на местата по т. I ще се извършва по реда на влизане на кандидатите.

 

               Фирмите могат да участват само с едно място  по т. І.

 

            Таксата за заплащане, съгласно чл. 24 и чл. 24 „а”от Наредба № 16 на Общински съвет-Русе  за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на Община – Русе е в размер на  3 лв./кв.м. на ден., без начислен ДДС или 3. 60 лв.,  с начислен ДДС.

        

                Разрешенията за извършване на търговска дейност на открито се издават по реда на чл. 16, ал.1  и ал. 2 от Наредба 5 на ОбС – Русе.

                Настоящата заповед подлежи на оспорване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването и по реда на АПК.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha