Правителството даде съгласието си БЕХ и Poseidon да създадат съвместно дружество за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-Бълг

Публикация   15:08     25 Ноемв, 2010 /     akcent.bg   /     773

 

 

Правителството даде разрешение да бъде създадено съвместно акционерно дружество между „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon (Гърция), което да изгради, притежава и експлоатира междусистемната газова връзка Гърция-България. Правителственото решение създава правна възможност на определен етап правата на БЕХ в съвместното дружество да бъдат поети от друго дружество, притежавано или контролирано пряко или косвено от българската държава и определено по силата на решение на Министерския съвет.

Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България е част от пакета приоритетни проекти, които водят до диверсификация на източниците и маршрутите на енергийните доставки и до повишаване на сигурността им. Проектът получи подкрепа под формата на безвъзмездно съфинансиране от ЕС в рамките на Европейската енергийна програма за възстановяване в размер на 45 млн. евро.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha