Четвъртък, 7 Декември 2023

Изкупените от ББР вземания на републиканския бюджет възлизат на 290 млн. лв.

Публикация   15:08     25 Ноемв, 2010 /     akcent.bg   /     733


 

Правителството прие постановление, на базата на което ще се извършат промени по бюджетите на някои първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2010 г. във връзка с изплатените средства от Българската банка за развитие (ББР) по механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет.

Разплатените задължения по механизма са на бюджетите на Министерския съвет и на министерствата на финансите, на вътрешните работи, на отбраната, на труда и социалната политика, на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Изкупените от ББР вземания на републиканския бюджет възлизат на 290 млн. лв.

Постановлението предвижда министърът на финансите да извърши съответните корекции по бюджетите на цитираните ведомства за 2010 г. въз основа на предложения и декларации за окончателния размер на фактически разплатените от тях задължения. Корекциите ще бъдат извършени за сметка на намаляване на предвидените суми за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha