Днес е : Петък, 5 Юни 2020

На 2 май изтича срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица

Публикация 18 Apr, 2011 / akcent.bg


    Остават 2 седмици до 2 май, когато изтича срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица. До сега в офиса на НАП в Русе са постъпили общо 9 876 декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, а през миналата година те са били 9 486. До края на кампанията – 2 май, се очакват още около 10 000 декларации.

        През всяка от последните 3 години значително се увеличават русенците, които изпращат годишната си декларация по интернет – до сега те вече са 604, а по същото време на 2010 г. са били  458. През 2009 г. пък са били 186.  Лицата, които подадат годишната си данъчна декларация в срок до 2 май по електронен път, ползват 5 % отстъпка върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не са ползвали отстъпката за подаване и плащане на част от данъка за довнасяне до 10 февруари.

        Към средата на април 2010 г. са били приети и 1 522 справки за изплатени суми по извънтрудови правоотношения, а тази пролет те са 1536 бр.

         Преди година към този период са били приети и 50 бр. декларациите за доходите, в които са декларирани получени и предоставени заеми, а сега те са 18 бр., което показва, че съгражданите ни са станали по-внимателни към тези приятелски жестове.

        От възможността да изпращат декларациите си по чл. 50 от ЗДДФЛ по пощата към същото време на 2010 г. са се възползвали  общо 1302 данъкоплатци, а към днешна дата те са 1429, от които с обратна разписка са изпратени 734 бр., а  в пощенските станции са приети с входящ номер 695 бр.

         На 2 май изтича и срокът, в който трябва да бъде платен дължимия данък за довнасяне по годишната декларация за облагане на доходите. От НАП препоръчват на гражданите да платят своите задължения два-три дни преди изтичането на крайния срок. Това е така, защото има опасност, ако сумите за дължимия данък се наредят в деня, в който изтича срокът – 2 май, те да постъпят по сметките на НАП на следващия ден, което означава, че ще се начисли лихва за забава и няма да може да се ползва отстъпката от 5%, ако декларацията е подадена по интернет.

            Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по Интернет, чрез банков превод или в клона на обслужващата банка в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Узунов” № 19 , но не по-късно от 2 май 2011 г. При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, периодът, за който се отнася плащането – в случая с данъка върху доходите това е 1.01.2010- 31.12.2010 г.; данни за декларацията ви – входящ номер (ако разполагате с него), дата. Важно е в платежното нареждане да впишете код за вид плащане в специално определеното за това поле. Кодът за данъка върху доходите по годишните данъчни декларации, подлегажни на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е  111213, а за данъка върху годишната данъчно основа от стопанска дейност като едноличен търговец - 111215. Освен тези данни трябва да впишете името на съответната структура на НАП, на която плащате (например ТД на НАП Варна , Офис Русе), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN. Повече подробности за плащането на данъци и осигурителни вноски чрез Интернет можете да намерите в сайта на НАП на адрес www.nap.bg

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама