Днес е : Вторник, 28 Март 2023

България начело в класация за услугите от общ интерес в Европейския съюз

Публикация 04 Apr, 2011 / akcent.bg

Водим по приноса им спрямо брутния вътрешен продукт, съобщи д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Групата на работодателите в ЕИСК

 

      България е на първо място в Европейския съюз и води по приноса, който имат услугите общ интерес към брутния вътрешен продукт. В България този принос е 36%, в сравнение с 26% средно за 27-те страни-членки. Информацията е от последното заседание на Постоянната група Услуги от общ интерес в Европейския икономически и социален комитет, и тя бе съобщена за БНР от д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Групата на работодателите в ЕИСК.

След България се нареждат Великобритания, Словакия, Унгария, а в обратната страна на класацията са Гърция и Румъния. Данните са почерпени от Евростат за проект за „Картографиране на услугите от общ интерес”, осъществен от Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи публични услуги (СЕЕР), който е социален партньор на Европейската комисия. Асоциацията на индустриалния капитал в България членува в този европейски център.

Услугите от общ интерес са ключов елемент от европейската икономика особено в условията на криза. Основните инфраструктурни мрежи – за пренос на електричество, газ, пощите, телекомуникациите, общественият транспорт, железниците, водоснабдяването и пр. инвестират огромни суми и оперират с внушителни бюджети. Общият им дял в европейската икономика надхвърля 153 милиарда евро и формира дял от 6,4%, по данни на Евростат. Смята се даже, че те са най-слабо засегнати от кризата: 65% от предприятията казват, че обемът на дейността им не се е променил през 2010 г.

Доставчиците на услуги от общ интерес, които се ползват от 500-те милиона европейци, са над 500 хиляди предприятия - публични, частни и със смесени капитали. Те оперират на местно, регионално, национално, а често и на европейско равнище.

Европейската комисия обяви приоритетите си за услугите от общ интерес и те са записани в мерките на Акта за единния пазар – ревизиране на законодателствата за обществените поръчки и на държавната помощ, както и за насърчаване на инвестициите чрез намиране на иновативни инструменти за гарантирането им, включително и чрез проектни облигации – коментира д-р Милена Ангелова. – Започва дебат по секторните директиви за услуги от общ интерес, в които вече се включват и банковите услуги, и широколентовият достъп до интернет като дейности от ключово значение в условията на икономическо оживление, продължава д-р Ангелова. Този сектор на икономиката дава работа на 30% от заетите в ЕС - на 64 милиона души. Така че комисарите Мишел Барние и Оли Рен отново заявиха приоритета на Европейската комисия да се създава екип от инструменти, който да бъде на разположение на доставчиците на услуги от общ интерес, за да бъдат те по-ефективни в обслужването на европейските граждани. Като представител на българските работодатели в ЕИСК искам да подчертая, че от 50 до 70%  от националните законодателства в страните членки произтичат от европейски разпоредби, които ние по-късно усещаме със забавяне от една до пет години.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама