Днес е : Четвъртък, 20 Февруари 2020

4466 декларации за облагане на доходите са подадени до днес в офиса на НАП

Публикация 15 Mar, 2011 / akcent.bg

Всеки, който към края на 2010 г. е имал повече от един работодател, подава декларация

 

Всеки, който към 31 декември 2010 г. е имал повече от един работодател, е задължен да подаде декларация за облагане на доходите до 2 май 2011 г. Това гласят промените в Закона за данък върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила от началото на 2010 г. До днес в офиса на НАП в Русе са приети 4466  декларации по чл. 50 от закона, като от тях 202 са изпратени по интернет.

От задължението да подават декларации за облагане на доходите от предходната година са освободени само тези граждани, които 31 декември 2010 г. имат само един работодател, който е определил и внесъл пълния размер на годишния данък до 31 януари 2011 г. Това на практика означава, че ако през годината сте сменили своя работодател и новият не е изчислил и внесъл дължимия годишен данък, то вие трябва да подадете декларация за доходите. Подаването на декларацията е задължително, независимо от факта, че сте работили само по трудови правоотношения.

Същото важи и за тези физически лица, които към 31. 12. 2010 г. имат двама или повече работодатели, при които работят по трудов договор. Задължени да подават декларация за доходите са и тези, които през годината са имали един работодател, но през годината са напуснали или са били освободени от работа и към 31.12.2010 г. нямат работодател, който да определи годишния данък за доходите от трудови правоотношения.

Тази година срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2010 г. изтича на 2 май 2011 г. Това е така,  тъй като 30 април е събота, а според правилото, когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия  работен ден.

Затова до 2 май трябва да се внесе и дължимият данък за довнасяне по декларациите за доходите. От НАП напомнят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета, е необходимо да се напише точната дължима сума, кода за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящия номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането (1. 01. 2010 - 31. 12. 2010).

Отстъпка от 5% могат да ползват гражданите, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и платят данъка си до 2 май.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в www.nap.bg  във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. На интернет страницата на НАП може да се намери и декларация за облагане на доходите с баркод, която автоматично изчислява дали дължите или сте надвнесли данък.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама