Четвъртък, 29 Февруари 2024

Борсовите цени на хлебното зърно продължават да растат

Борсовите цени на хлебното зърно продължават да растат
Публикация   15:01     16 Ноемв, 2010 /     Иван Иванов – Изпълнителен директор на РСБ АД    /     870

Тенденция за поскъпване следват маслодайния слънчоглед и царевицата


 

           Обявените оферти към 16 ноември на пода на РСБ АД в позиция „Продава” за хлебна пшеница са в ценовия диапазон 360-375 лв/т., а купува-  320-330 лв/т. Няма определена борсова цена /сключени сделки/.

      Причините са както волатилния пазар, така и липсата на ликвидно търсене обявено на борсата на ценови нива, удовлетворяващи продавачите.  

Цената на хлебното зърно на международните пазари е както следва

- на борсата в Будапеща – около 420 лв/т.

- на борсата в Чикаго – 668щ.д. за 100 бушела или приблизително 350 лв/т.

Като борсова стока пшеницата е с ясно изразен сезонен характер в движението на цената.

В общия случай, в периода непосредствено след прибиране на реколтата до 2-3 месеца след това, цената е най-ниска. През 2010 г. наблюдаваме необичайно движение на  поскъпване в страната, обусловено от ценовите котировки на външните пазари. Най-голямо влияние и в световен мащаб, според мен оказа забраната за износ от Русия и намаления износ от Украйна. Това доведе до повишено търсене на пшеница на вътрешния пазар за износ /до момента по различни данни има реализиран износ на около 1.4 млн.т/ – респективно налице е натиск за повишаване на цената и. В световен аспект освен проблемите в Черноморския регион влияят и редица други глобални фактори като недобрите прогнози за очакваната реколта в САЩ, сравнително добрите за Австралия, много добрите за Аржентина и пр. Реколтата в ЕС се оказва повече от очакваната, но въпреки това тя намалява в сравнение с предходната година с 1,4%. Негативно влияят и постъпващите информации за недозасяването в Русия с до около 25 % и закъснението на сеитбата при някои производители в северното полукълбо. Не на последно място влияние оказва и обменния курс евро/щ.долар. Предвид тази ситуация е малко вероятно да сме свидетели на съществен спад, напротив - в следващите 6 месеца е възможно  да наблюдаваме възходящ тренд в цената на зърното на вътрешния пазар  като считам за напълно достижими нива около и над 450 лв/т. за качествено хлебно зърно, успоредно с намаляването на наличните в страната количества и калкулирането на разходите по съхранение.

 

 

      Цената на маслодайния слънчоглед също отбеляза значителен ръст като на борсата в Будапеща достигна 452 евро/тон.  – следствие от нарасналото търсене и намаленото предлагане на продукция от слънчогледовият комплекс и поскъпването на рапицата, соята и палмовото масло. Стойността на слънчогледовото масло нарасна в Ротердам до $1360 за тон, което се явява най-високата цена от август 2008 година.Европейски специалисти прогнозират, че през 2010/2011 година световното предлагане на слънчоглед ще намалее в сравнение с предходната година с 4%.

    Цената на царевицата също отбеляза значително повишение в последните месеци до 172 евро/тон на борсата в Будапеща и 550 щ.д../100 бушела  на Американският пазар, движен  основно от прогнозите за реколтата в САЩ, бележи рязко снижение на очакванията за количеството на запасите.

 

 

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още