Четвъртък, 28 Септември 2023

Увеличават с 10% директните плащания за земеделците през 2011 г.

Увеличават с 10% директните плащания за земеделците през 2011 г.
Публикация   16:36     01 Март, 2011 /     iNews.bg   /     327

Представиха новостите в кампанията за директни плащания за земеделците през тази година

 

 

 

 

1,1 милиарда лева, или с 10% повече в сравнение с 2010 г., са предвидените средства за кампанията за директни плащания за 2011 г. Това съобщи на пресконференция в Държавен фонд "Земеделие" министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.

Изплащането на парите за директните плащания на площ за кампания 2010 г. пък се очаква да започне след 10 март 2011 г. Средствата са в размер на 1 милиард лева, допълни Найденов. Срокът за изплащането на парите е до 30 юни 2011 г.

Субсидиите си няма да получат земеделците, които имат задължения към хазната. Министър Найденов обясни, че се чакат окончателните данни от Националната агенция за приходите (НАП), като парите за директните плащания ще бъдат преведени на длъжниците след като те си покрият неплатените данъци и осигуровки.

Това изискване важи за националните доплащания за площ, но ще се прилага и за евросубсидиите, тъй като и двата вида плащания се превеждат едновременно. Принципът ще се прилага и за кампания 2011.

Новостите в кампания 2011

За първи път в Наредба № 5 за условията и реда за подаванена заявления по схеми и мерки за директни плащания е въведено понятието "ползвател". Промените в наредбата са публикувани в броя на Държавен вестник от 1 март 2011 г., поясни зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова.

От следващата кампания за директни плащания пък ще се въведе предварително очертаване на площите с цел да се намалят застъпванията и злоупотребите със средства, допълни Боянова. Данните на фонд "Земеделие" сочат, че за кампания 2010 отчетените застъпвания са били по-малко като площ, но при повече подадени заявления (на 28 000 стопани).

Въпросното предварително очертаване ще се прави на база доброволно споразумение между собствениците и ползвателите на земи в едно землище. Изискването е да има такова споразумение за поне две трети от земите в землището, като за останалите се прави служебно разпределение.

Друга новост в кампанията за директни плащания 2011 са специфичните схеми за подкрепа на животновъдството, по-специално – доплащанията за биволи. От тази година стопаните ще могат да се подпомогнат финансово и за претежаваните от тях земи, включени в НАТУРА 2000. Според Светлана Боянова, около 34% от земята попада в защитените зони.

Тя обясни още, че ресорните органи ще продължат да следят дали забраните за редица дейности в земите от НАТУРА се спазват, без значение дали земеделците са кандидатствали за подпомагане по схемата или не.

Собствениците на защитени земи ще могат да увеличат субсидията си като кандидатстват освен по схемата Плащания за земеделски земи в НАТУРА 2000 и по схемата за единно плащане на площ. Втори вариант за увеличаване на субсидията е стопаните да кандидатстват по схемата за агроекологичните плащания и по схемата за единно плащане на площ. Не може обаче да се кандидатства по схемите за НАТУРА и агроекология.

Срокове и схеми

Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, схемите за национални доплащания, за специфична подкрепа, мярка 211 от Програмата за развитие на селските райони – Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони (НР1), мярка 212 от Програмата за развитие на селските райони – Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планински райони (НР2), мярка 213 от Програмата за развитие на селските райони – Плащания за земеделски земи в НАТУРА 2000, мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони – Агроекологични плащания.

Сроковете за кандидатстване за тази година са от 1 март 2011 г. до 16 май 2011 г., тъй като 15 май се пада в почивен ден (неделя). На закъснелите стопани се дава възможност да подадат заявления и след 16 май - до 9 юни 2011 г., но за всеки ден закъснение ще им се приспада по 1% от размера на субсидията.

Изисквания за кандидатстване

Кандидатите за директните плащания трябва реално да ползват заявените от тях площи и те да са на тяхно разположение към 31 май 2011 г. Те трябва да разполагат и с всички необходими документи, доказващи правното основание за ползване на земята – документи за собственост и/или за наем, както и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние.

Стопаните трябва още да очертаят земите си в областните служби по земеделие. За всяка отделна схема, по която се кандидатства, пък има специфични изисквания, които земеделците трябва да покрият.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha