Понеделник, 25 Септември 2023

Каолин АД с 50% ръст на консолидираната печалба до 7,54 млн. лв.

Публикация   16:36     01 Март, 2011 /     Investor.bg   /     321

Продажбите на дружеството се увеличават с 14% до 154 млн. лв.

 

Каолин АД отчита 50% ръст на консолидираната печалба на годишна база до 7,54 млн. лв. за 2010 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.

За 2010 г. Каолин АД отчита нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 154 млн. лв., което представлява ръст от 14% на годишна база.

Печалбата преди данъци, лихви, амортизации и обезценки (EBITDA) за 2010 г. е 27 млн. лв.

Неконсолидираната печалба на Каолин АД за 2010 г. е 7,9 млн. лв.

Дружеството добива нерудни изкопаеми суровини в България, Румъния, Сърбия, Украйна и други страни. Добивът включва варовици, каолини, кварцови пясъци и други.

За последните 12 месеца акциите на Каолин АД поевтиняват със 7% до 5,2 лв. за акция и 130 млн. лв. пазарна капитализация.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha