Четвъртък, 28 Септември 2023

Нов начин за избиране на фиксирани телефонни номера

Нов начин за избиране на фиксирани телефонни номера
Публикация   16:29     23 Фев, 2011 /     akcent.bg   /     515

Влиза в сила от 10 март 2011 г.

 

 

       От 10 март 2011 г. фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място вече ще се набират с „0” и кода на населеното място, съобщават от Комисията за регулиране на съобщенията. Променя се и начинът на избиране на кратки номера за регионални услуги. Те вече ще бъдат избирани с „0“ и съответния географски код на областен център в България.

       Не се изменя обаче избирането на номерата за спешни повиквания (150, 160, 166 и 112), на номерата за предоставяне на хармонизирани услуги със социална значимост от обхват „116” и на номерата за достъп до справочни услуги от обхват „118”.

      Новият начин на избиране няма да повлияе върху таксуването на разговорите. Разговорите в рамките на един и същ географски код остават на същата цена според приложимата тарифа на съответния оператор.

      В рамките на шест месеца след въвеждане на новото избиране, с цел улесняване на потребителите, при набиране на географски номер без „0“ и код ще се включва гласово съобщение с текст, поясняващ изискването за набиране на префикс и код пред абонатния номер.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha