Днес е : Вторник, 24 Септември 2019

Безплатни логопедични диагностики

Публикация 11 Jun, 2019 / akcent.bg

   За поредна година Логопедични центрове „Медика“ стартират едноседмична юнска кампания за безплатни диагностики. От 17-ти до 21-ви юни специалисти - логопеди ще преглеждат деца и юноши до 16-годишна възраст.

   Все повече деца срещат трудности в говора от неправилно звукопроизнасяне. Изпитват затруднения и в разбирането, четенето и ученето на нови неща. Понякога проблемът може да се установи в ранна детска възраст, а понякога в началните класове.

   Късното проговаряне води до проблеми в началната училищна готовност, което от своя страна води до промяна на начина на общуване, на емоционално развитие, на психическата устойчивост на детето. В предучилищната възраст децата опознават света и започват да се формират като личности, изграждат мисленето и маниерът си на общуване. Умението им точно и правилно да употребяват думите не се отнася само до механичното и фонетично овладяване, а до възможността да осмислят съдържанието на всяка една дума.

   По време на диагностиките логопедите ще извършат и проверка на овладяването на техниките на четене и писане от децата в училищна възраст. Ще обследват говорно–възрастовото съзряване, ще оценят натрупания активен и пасивен речник на децата.

    Може да се възползвате от инициативата на Логопедични центрове „Медика“ безплатно, след предварително записване на тел. 0887 676 752. Диагностиките ще се проведат в кабинет 314 в Стоматологичната поликлиника.

Коментари

Свързани новини

    Реклама

    Реклама