Днес е : Вторник, 24 Септември 2019

1,5 млн. лева търси Община Иваново за пункт за билки по проект на LENA „Местна икономика и опазване на природата в „Дунавския регион"

Публикация 07 Jun, 2019 / текст и снимки: Р. Николаев

Е- велосипеди ще разкриват красотите на района по пет маршрута

   В района на Иваново има голям ресурс от лечебни растения, това каза ръководителят на проекта  LENA „Местна икономика и опазване на природата в „Дунавския регион” Диана Андреева по време на заключителната  пресконференцията в Информационния център на Общината. Затова е разработена концепция, предвид и факта, че общината е разположена изцяло на територията на Природен парк Русенски лом и тук билките са чисти.

  За община Иваново финансовата подкрепа е 96 727 евро, от които 14 509 евро са национално съфинансиране.

   Инфраструктурата и ел. велосипедите са реализирани като модул на стойност  6 670 евро и съдържа 3 е-колелета и зарядни станции към тях.

   Общата стойност на проекта LENA „Местна икономика и опазване на природата в „Дунавския регион” за всички партньори е 2 456 230 евро.

   За първи път благодарение на проекта е направена оценка за ресурсите от лечебни растения в община Иваново, като резултатите до края на месеца ще станат ясни. Повече от 50 души в общината са обучени са събират билки.

   Вече има разработен проект за изграждане на изкупвателен пункт, който е в готова работна фаза. За да стане факт, са необходими 1,5 млн. лева. Очакванията са пунктът да раздвижи местния бизнес, да генерира работни места.

    Електрическите колелета са друга част от проекта за електрическа мобилност и представляват една възможност да се подпомага местната и регионална икономика. Маршрутите, разработени в пилотните проекти за Белене и за Иваново са съвместими с Евро вело 6 и така да има по-голяма посещаемост.

Маршрутите тръгват от Информационния център на Иваново

  • Ивановски скални църкви
  • Червен
  • Голям Нисовски манастир
  • Малък Нисовска манастир
  • Местността „Бряста”

Освен в Иваново, е-велосипеди по проекта в България има и в Белене.

 В началото на септември миналата година в община Иваново се проведе първата среща по проект LENA за развитие на местната икономика и запазване на природните богатства по течението на река Дунав. Проектът е стартирал на на 01.01.2017 г. и обединява усилията на 13 партньори от 7 Дунавски държави, сред които и община Иваново. Основната цел е да се засилят съвместните подходи и политики за опазване и устойчиво използване на защитените територии по поречието на реката.

  Проектът LENA - Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав

   Основната цел на LENA е да се приложат съвместни и интегрирани подходи и политики за опазване на природата и устойчиво използване на защитените територии и особено Натура 2000 зоните по поречието на Дунав и неговите притоци, създавайки в същото време нови възможности за генериране на приходи в сферата на зелената икономикa. Специфичните цели са:

  • Да се насърчи генерирането на знание и овластяване на местните общности чрез пилотни дейности;
  • Да се развият инструменти за устойчиво използване на ресурсите в защитените територии; и
  • Да се подобри средата и условията за устойчиво използване на защитените територии.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама