Днес е : Петък, 23 Август 2019

„Global Village 2019” на катедра „Машинознание, машинни елементи и инженерна графика и физика“

Публикация 15 May, 2019 / akcent.bg

   Във вторник, се проведе за 11 – ти пореден път ежегодният семинар „Global Village 2019” с основна тематика международната дейност на катедра „Машинознание, машинни елементи и инженерна графика и физика“, с ръководител проф. д-р Антоанета Добрева.

   Целта на събитието беше да представи пред студенти и преподаватели научната и международната дейности на катедрата и тяхното отражение върху качеството на учебния процес и на преподавателската работа. Презентирани бяха и възможностите за международна и научна дейност, които се предлагат на обучаващите се в катедрата студенти.

   Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев откри семинара, като пожела ползотворни дискусии. Поздрави гостите от Университета за приложни науки в Талин, Естония и изрази надеждата си сътрудничество с тях да продължи в нови посоки.  

   Проф. д-р Антоанета Добрева обобщи международната дейност на катедрата с повече от 17 университета от различни Европейски държави. Студентите от Университета за приложни науки в Талин, Естония представиха възможностите за обмен и международното сътрудничество между техното висше училище и Русенския университет. Студенти, участвали в академичен обмен и практика по програмата Еразъм, споделиха впечатления от престоя си в европейски университети и предприятия. 

   Семинарът завърши с дискусии  и неформални срещи - разговори между студенти и преподаватели.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама