Днес е : Сряда, 19 Юни 2019

71.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната.

Публикация 11 Jan, 2019 / akcent.bg

   Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 71.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната.

  Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан спад от 1.1 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, областта се нарежда на девето място в страната. Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.   Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет    

       През 2018 г. в област Русе 61.7 % от лицата в на възраст между 16 и 74 навършени години, използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. Спрямо предходната година е регистриран спад от 4.9 процентни пункта. В област Русе жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 63.7%, при 59.5% за мъжете. В област Русе  92.7% от редовно използващите интернет са с висше образование. Интернет ползвателите със средно образование за областта са 60.4%, а тези с основно или по-ниско образование са 31.8%.

   Данните от изследването за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че относителният дял на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца, е 15.5 % при 22.2 % средно за страната.

   В рамките на Северен централен район област Русе се нарежда на първо място по този показател.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама