Днес е : Петък, 13 Декември 2019

РИОСВ извърши проверки по два сигнала за замърсяване на Дунава

Публикация 31 Aug, 2018 / akcent.bg

Резултатите от взетите проби ще бъдат ясни до две седмици

   Експерти на РИОСВ – Русе вчера направиха съвместна контролна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе и Изпълнителната агенция „Морска администрация“ по два сигнала за замърсяване на река Дунав. Извършен е обход на бреговата ивица на реката, в района на Дунавска индустриална зона „Тегра“, гр. Мартен и с. Ряхово. Не са констатирани мазни петна във водата и отлагания по брега. Около точката на заустване на канализационния колектор, в който се включват производствените отпадъчни води от предприятията в зоната също не са установени замърсявания и миризми.

   Взети са водни проби от изхода на пречиствателните станции на две инсталации, извършващи дейност на площадката на бившето КТМ.

   Резултатите ще бъдат ясни до две седмици.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама