Днес е : Четвъртък, 23 Май 2019

Скандално! Секта се подвизава в общинско помещение, отдадено за пенсионерски клуб

Публикация 18 Apr, 2018 / akcent.bg

   От скоро в пенсионерския клуб, намиращ се в бившето кино „Виктор Юго“ в ж.к. „Здравец-север“, се подвизава молитвен дом, използван от представители на религиозна общност, наричаща се „Трета евангелска петдесятна църква Русе“.

  Сигналът е подаден от общинските съветници д-р Росица Георгиева и Иво Пазарджиев след като граждани са се свързали с тях, за да потърсят съдействие.

  След извършена проверка от страна на компетентните органи на Община Русе и съветниците Иво Пазарджиев и Траян Тотев, помещението, където се извършват служби три пъти седмично, е било затворено. Това според председателя на групата общински съветници на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“, е заради предварително изтекла информация до въпросната религиозна общност, че предстои проверка.

  Въпросите, които двамата общински съветници задават към кмета Пламен Стоилов касая преди всичко юридическата страна на нещата.

  Георгиева и Пазарджиев питат кое е юридическото лице – наемател на въпросното посещение и на какво основание то му е предоставено от страна на Община Русе. Също така – защо същото е предоставено от страна на пенсионерския клуб за молитвен дом на религиозната общност. Вписана ли е въобще „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ в регистъра, воден от Общинска администрация-Русе на основание чл.19, ал.2 от Закона за вероизповеданията? Ако да, то подадено ли е към заявлението за вписване на вероизповеданието удостоверение от централното ръководство на „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ за лицата, които го представляват в Община Русе, седалището и адреса на местното поделение? Общинските съветници настояват ако информацията е налична, същата да им бъде предоставена.

  В помещението има обособена детска стая, която се ползва от децата на хората, посещаващи сбирките, а така също в коридора на сградата е разположена машина за продажба на топли напитки. В тази връзка д-р Георгиева и Пазарджиев настояват кмета Стоилов да отговори на какво основание се извършва търговска дейност в коридора на сградата, посредством автомата за топли напитки, а също така подавани ли са сигнали в Община Русе за нерегламентирано предоставяне за ползване на втори лица на отдадена под наем общинска собственост?

 Най-важният въпрос, засягащ пряко интересите на гражданите е какви ответни действия ще бъдат предприети, във връзка с констатираното предоставяне на помещението на религиозна и търговска дейност от страна на администрацията?

  Отговорът от страна на Община Русе ще бъде предоставен на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе тази седмица.

Коментари

Реклама

Реклама