Днес е : Неделя, 16 Юни 2019

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината

Публикация 09 Feb, 2018 / akcent.bg

     Разяснителна информационна среща, инициирана от Агенцията по заетостта, се проведе днес в Зала 1 на Областна администрация. В нея взеха участие членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Русе, експерти от Областна администрация Русе, както и омологични представители от областите Разград, Силистра и Търговище.

   Модератор на срещата беше заместник областният управител  Валентин Колев, а подробна информация относно стартиралото проучване на потребностите на работодателите в България от кадри представи  Кремена Калчева, главен директор на ГД   „Услуги по заетостта“ в Агенцията по заетостта.

    В работен порядък бе обменена информация и бяха обсъдени предстоящи действия по провеждане на настоящото проучване. То се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, който е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката: „Проучване за потребностите от работна сила“, както и на сайта на Областна администрация Русе в раздел Важни съобщения.

     Информация: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама