Днес е : Събота, 7 Декември 2019

Румъния изпреварва България дори по бюджетна прозрачност

Публикация 31 Jan, 2018 / akcent.bg

Румъния, на която дишаме праха в редица важни области - от икономика до правораздаване, ни изпреварва по още един показател - "бюджетна прозрачност". Това разкрива новото годишно международно проучване "Отворен бюджет", което включва 112 държави от всички континенти. В него България се намира на 21-во място, а Румъния влиза в челната десетка, като заема девето място - непосредствено пред САЩ и след Великобритания. Отличниците са Нова Зеландия, ЮАР, Швеция и Норвегия. Прави впечатление, че Грузия вече заема петото място и че Русия (15) изпреварва Германия (18) по бюджетна откритост.

Класацията оценява страните, като отчита дава ли се на обществото подробна и разбираема информация за бюджета, държавния дълг, макрорамката, прави ли се широко обществено обсъждане на проектобюджета, следи ли се достатъчно стриктно как се изпълняват планираните приходи и разходи и т.н.

Според проучването България има сравнително "отворен" бюджет - за това говори 21-вото място. В същото време в доклада, който обяснява класирането, има сериозни забележки и препоръки към страната ни. "Особено слабо е представянето в областта на контрола от законодателната власт при изпълнение и отчитане на бюджета. В отчетите за изпълнението трябва да се предоставя повече аналитична информация за постигането на показателите за изпълнение на целите, заложени в бюджетните програми", критикува докладът. Оценката за фискалния съвет също не е много ласкава - авторите на проучването посочват, че създаването на този консултативен орган е "положителна стъпка, но той тепърва трябва да утвърждава своята роля".

Повечето правителства по света не предоставят ефективни възможности за гражданско участие в бюджетния процес, показва още индексът "Отворен бюджет 2017". Това се отнася и за България.

                    ДАННИТЕ

   Индексът "Отворен бюджет" е уникално по рода си международно сравнително изследване, което оценява степента, в която правителствата по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът покрива всички етапи от бюджетния процес - изготвяне, консултиране, приемане, предоставяне на текущи и периодични данни за изпълнението на бюджета и състоянието на държавния дълг, като отчита 140 индикатора. Партньор за България от създаването на индекса е "Индъстри Уоч".

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама