Днес е : Петък, 6 Декември 2019

НСИ: Пет са въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе през 3-то тримесечие на 2017 г.

Публикация 13 Nov, 2017 / akcent.bg

Жилищната площ намалява с 8.6% до 1547 кв. м

   По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе през третото тримесечие на 2017 г. е 5. Спрямо същото тримесечие на предходната година броят на сградите намалява с една, а този на новопостроените жилища в тях нараства с 2 и достига 22. Въведените в експлоатация сгради представляват 1.0% от общия брой за страната, което нарежда областта на 21-во място заедно с областите Плевен и Шумен. По брой на новопостроените жилища (1.1% от общия брой за страната), област Русе заема 14-та позиция.

  През третото тримесечие на 2017 г. 60.0% от всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе са къщи. Четири от сградите са тухлени с бетонна плоча. През третото тримесечие на предходната година 2/3 от всички жилищни сгради са били с аналогична конструкция.

  Две от въведените в експлоатация жилищни сгради в периода юли-септември 2017 г. са на два етажа, а по една са на един, пет и съответно шест етажа. Всички новопостроени жилищни сгради в областта са с изградени водопроводни и електрически инсталации и само в 1 от тях канализацията е свързана с изгребна яма.

  Регистрираният относителен дял на жилищата с две стаи е 45.5%, а 36.4% съставлява делът на тристайните. През третото тримесечие на 2016 г. 4 от всеки десет новопостроени жилища са били с три стаи, а 25.0% е делът на тези с две стаи.

   Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Русе през третото тримесечие на 2017 г. е 2 531 кв. м, или с 25.7% по-малко в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Жилищната площ също намалява (с 8.6%) до 1547 кв. м, като съставлява 61.1% от общата полезна площ на жилищата. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. относителният дял на жилищната площ в общата полезна площ на новопостроените жилища нараства с 11.4 процентни пункта.

  Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Русе е 115.0 при 84.4 кв.м средно за страната. През третото тримесечие на 2016 г. средната полезна площ на едно жилище за областта е била 170.4 кв.м, а регистрираната средна за страната - 81.2 кв. метра. По равнище на показателя област Русе заема 6-то място, нареждайки се след областите Сливен, Силистра, София-област, София (столица) и Видин.

  Всички новопостроени жилищни сгради в периода юли-септември 2017 г. се намират на територията на град Русе.

  През третото тримесечие на 2017 г. на територията на област Русе е съборена 1 еднофамилна жилищна сграда. Тя се намира в община Ценово, построена е в периода 1918 - 1945 г., и е едноетажна с обща полезна площ 42 кв. метра. Жилищната й площ е 24 кв. м и съставлява 57.1% от общата полезна площ.  През същото тримесечие на 2016 г. съборените сгради в областта са били 4, изградени в периода до 1946 - 1960 г. и са били с обща полезна площ 168 кв. м, като жилищната площ съставлява 57.1% от общата полезна площ на жилищата.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама