Днес е : Понеделник, 26 Август 2019

Приходите от данък печалба с 8,6% скок

Публикация 10 Jul, 2017 / akcent.bg

  Бизнесът плати с 8,6% повече корпоративни данъци през първите пет месеца на годината, сочат окончателните данни на Министерството на финансите. От януари до май от корпоративни данъци в държавната хазна са влезли 1,082 млрд. лв., при 996,5 млн. лв. за същия период на миналата година.

  Това е много добра новина на икономиката на страната и показва, че бизнесът декларира по-високи печалби. Което е резултат от раздвижване на икономиката и излизане на сивия сектор на светло. Същата тенденция показват и приходите в хазната от ДДС. За първите пет месеца на годината постъпленията от налога нарастват с 238 млн. лв. и достигат 3,946 млрд. лв. Това увеличение от 6,42% значително изпреварва икономическия ръст, който за 2016 г. е 3,4%. Очевидно увеличението на приходите от ДДС до голяма степен се дължи на изсветляване на сивия сектор.

  Най-голям ръст на приходите от януари до май има при осигуровките - с 14%, или с 417 млн. лв. Това се дължи на вдигането на вноските за пенсия от 1 януари с 1% и на минималната заплата от 420 лв. на 460 лв. Приходите от данъка върху доходите нарастват с 111 млн. лв., или с 9%. Това обаче до голяма степен също се дължи на повишаването на минималната заплата. В резултат общата сума на данъчните приходи се увеличава с 876 млн., или със 7,74%.

  Значително обаче намаляват получените пари от фондовете на ЕС. От 1,55 млрд. лв. за първите пет месеца на миналата година средствата от ЕС падат на 538,5 млн. лв. през тази. Това намаление на получените пари от ЕС с над 1 млрд. лв. донякъде се дължи на базовият ефект през 2016 г., когато ЕК възстанови на България направените разходи по оперативните програми от края на 2015 г., когато беше пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007-2013 г., посочват от МФ. Любопитно е обаче, че през първите пет месеца на 2015 г. получените пари от ЕС са още повече - 1,778 млрд. лв. Приходите от акцизи също намаляват и от януари до май 2017 г. са събрани с 24 млн. лв. по-малко спрямо същия период на миналата година.

  Разходите на държавата до края на май обаче нарастват - с 955 млн. лв., или със 7,9%, като част от това увеличение се дължи на вдигането на пенсиите от средата на миналата година. В резултат хазната има излишък за първите пет месеца на годината от 1,683 млрд. лв., но той е по-малък с малко над 1 млрд. лв. спрямо излишъка за същия период на миналата година.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама