Днес е : Неделя, 8 Декември 2019

Данъци и доходи - какво ни предлагат основните партии (ПРОГРАМИ)

Публикация 27 Feb, 2017 / akcent.bg

Вижте как изглежда голямото наддаване

  Надпревара в обещанията за по-високи доходи - това се очертава като основния момент в предизборната кампания. Партиите се замерят с числа - постоянно - тенденция още преди да стане сигурно, че ще има предсрочни избори, когато партньорът във властта - Патриотичният фронт, поиска рязък скок на пенсиите, който да се запише в бюджета за 2017-а. Е, това не мина. 

  Сега ГЕРБ обещава 1500 лв. средна заплата за 4 години. И твърдят, че това е единственото реалистично обещание, ако растежът се запази. И обвиниха в популизъм например "Нова република", които обещават... 770 евро средна заплата и 350 евро средна пенсия при новоотпусканите пенсии - отново за период от 4 години. Простата аритметика показва, че обещанието по същество е едно и също с тази разлика, че във втората програма има текст, според който минималната работна заплата не трябва да расте "популистки".

  БСП традиционно си говорят за отмяна на плоския данък, но в крайна сметка размислиха. И сега предлагат само двоен данък за хората с над 120 000 лв. годишев доход - 20%. ГЕРБ и повечето от останалите партии си държат на плоския данък. "Нова република" е за запазване на ниското облагане за граждани и за бизнеса, но за драстично по-ниска ставка на ДДС за книги и учебници.  

Ето някои от нещата, какво предлагат основните партии и коалиции, участващи в изборите на 26 март за доходи, данъци, икономика:

                  ГЕРБ

- При изпълняване на програмата на ГЕРБ гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв. Знаем, че бизнесът плаща заплати, а правителството помага като създава среда. Работим за БВП от над 110 млрд. лв. в рамките на мандата, при около 86 млрд. лв. за 2015 г.  

- Плоският данък за физическите лица и фирмите е най-справедливият от гледна точка на стимулите за икономическа активност и ние няма да позволим да бъде преразгледан. 

- Проектът „Тракия-икономическа зона” се оказа добра инвестиция за България и за хората от Пловдивския регион. Инвестирани са над 1 млрд. евро в 140 предприятия, в които са заети над 15 000 души. Безработицата в Пловдив и региона е на рекордно ниско ниво. Затова - създаване на няколко такива икономически зони в Северна България.

- Посещението не само на училище, но и на детска градина, трябва да бъде обвързано с изплащането на социални помощи. 

- Интензивно финансово подпомагане до третото дете за семействата и намаляване на подпомагането за следващо дете.

- Нов закон за социалните услуги ще осигури достъп до качествена грижа и комплексни услуги според индивидуалните потребности на децата, семействата, рисковите групи, хората в уязвимо положение, както и хората с увреждания. 

- Трябва да се стремим да харчим през бюджета толкова, колкото изкарваме. Дефицитите увеличават дълговете и намаляват суверенитета ни в дългосрочен план. 

Ог ГЕРБ предлагат още облекчаване на процедурите за издаване на документи на граждани и бизнес от администрацията. Идеята е чиновниците сами да си сълират документите от институциите, а не гражданинът или фирмата да обикаля гишета. Обещават и държавна политика за подкрепа на развитието на капиталовия пазар у нас.

                     БСП за България

- Специално законодателство за предприятия с над 50% държавно или общинско участие. Въвеждане на професионално мениджърско управление на конкурсно начало, отчетност за постигане на пазарни цели, прозрач- ност в управлението. 

- Създаване на фонд „Индустрия“ с начален капитал от 500 млн. лв. за дялово финансиране на предприятия, изпълняващи определени критерии: десетго- дишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип, създаване на определен брой работни места, наемане на млади специалисти; 

- Нулева ставка на данък „печалба“ при годишен оборот от търговска дейност до 150 000 лв. за стартиращи предприятия, създадени от предприемачи до 35 г., които в рамките на 24 месеца да открият минимум пет работни места. 

Удвояване обхвата на домакинствата, които получават енергийни помощи – от 250 хиляди на 500 хиляди домакинства. 

- Обвързване размера на минималната работна заплата с темпа на увеличение на средната работна заплата.

- Първи стъпки към семейно подоходно облагане. Приспадане до 50 лв. месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители за дете. 

- Плавен изход от „плоския“ данък. Въвеждане на 20% данък върху доходите на физически лица (заплати, наеми) с приходи от над 120 000 лева годишно. 

            "Реформаторски блок - Глас народен"

- Вдигане на прага на регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв.

- Поетапно намаляване на ДДС в четиригодишен период до достигане на 18% ставка.

- Ускорено възстановяване на дължимия на бизнеса данъчен кредит и въвеждане на системата „Златен регистър“ за данъчно изрядните платци.

- Изпреварващо увеличение на заплатите в секторите образование, здравеопазване, национална сигурност и отбрана, в условията на стабилен икономически растеж от минимум 3%.

- Решителни мерки за спиране на източването на НОИ през инвалидните пенсии, които в момента съставляват 42% от всички пенсии в страната.

                 Коалиция "Движение Да, България"

- Икономически ръст от 6% на година и увеличаване на доходите на домакинствата с 50% през следващите 5 години в цялата страна чрез създаване на експортно-ориентирана икономика с регионално балансиран растеж и фокус към иновациите и предприемачеството.

- Спестяване на публични средства в размер на минимум 2,5 млрд. лв. на година чрез създаването на конкретни антикорупционни мерки за по-добро управление на обществени поръчки, продажба на държавни активи и търговска и инвестиционна дейност на държавните дружества. 

- Драстично повишена събираемост на данъците чрез разследване на големите данъчни измами и укриване на приходи през непазарни трансферни цени в размер на 1,6 млрд. лв. на годишна база. 

- Увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 100 хил. лв. с цел сваляне на административно бреме от малкия бизнес, стартиращите предприемачи и свободните професии, което ще повиши капацитета на НАП да следи големите данъкоплатци и да увеличи събираемостта.

- Намаляване разхода на домакинствата за енергия и битови разходи чрез разбиване на картели и монополи през по-ефективни и истински независими и прозрачни регулатори. 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама