Днес е : Петък, 6 Декември 2019

Класираха кандидатите за обществен посредник в Русе

Публикация 10 Feb, 2017 / Иво Пазарджиев

Йордан Петров Борисов с подкрепа от 6 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”

  С решение   на Общински съвет – Русе беше насрочен конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе, както и беше избрана комисия, която да проведе конкурс.

     След избирането си, комисията проведе три заседания. На първото заседание, проведено на 13.12.2016 г. беше утвърден текст за обява, във връзка с провеждане на конкурса. Приет беше и план за работа на комисията.

  На второто заседание, проведено на 07.02.2017 г. бяха разгледани постъпилите кандидатури – Здравко Димитров Паскалиев, Ирина Петрова Матева-Кънчева, Йордан Петров Борисов и Юрий Михайлов Георгиев. След проверка на документите беше установено, че всички постъпили кандидатури покриват изискуемите от ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе. С оглед на това всички бяха и бяха допуснати до събеседване. Приет беше план за протичане на събеседването на 10.02.2017 г., както и беше утвърдена работна таблица, на която всеки от членовете на комисията да извършва свое лично оценяване.

      На третото заседание на комисията, проведено на 10.02.2017 г. беше проведено събеседване с кандидатите. След приключване на събеседването, беше проведено гласуване за всеки един от кандидатите.

     За Здравко Димитров Паскалиев гласуваха 1 глас „за”, 9 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.

     За Ирина Петрова Матева-Кънчева гласуваха 4 гласа „за”, 1 глас „против” и  5 гласа „въздържал се”.

   За Йордан Петров Борисов гласуваха 6 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”.

   За Юрий Михайлов Георгиев гласуваха 4 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се”.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама