Днес е : Четвъртък, 5 Декември 2019

Покана за общо събрание на ПК ` Зора`- Иваново

Публикация 14 Nov, 2016 / akcent.bg

                                                   П О К А Н А

    На основание чл.18 от Устава,Управителният съвет  на ПК”Зора” с.Тръстеник,общ.Иваново,обл.Русе,с Решение №2 от Протокол №5/12.11.2016г. свиква извънредно общо събрание на членовете на кооперацията, което ще се проведе на 03.12.2016г. /събота/ от 8.00ч. в административната сграда на кооперацията в стопански двор №3, при следния

                                   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Разпореждане с недвижимата собственост на ПК”Зора”;

2. Вземане решение за финансиране на кооперацията;

3. Разни.

                                                                   От Управителния съвет

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама